fjärrspråk

fjärrspråk
substantiv
1. formelt sprog (grammatik, sproglige kategorier, ordbøger, om sproget m.m.)

Man talar om att det finns ett offentligt och ett privat språk - man kan också använda termerna fjärrspråk och närspråk

Der tales om at vi har et formelt og et privat sprog - man kan også kalde det 'fjern'sprog og 'tæt-på'-sprog

Fjärrspråket, som talas av advokater, ämbetsmän, präster m.fl., kan ibland jämföras med skriftspråket

Det formelle sprog, som tales af advokater, embedsmænd, præster m.fl., kan sommetider sammenlignes med skriftsproget

Svensk-dansk ordbog. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”